• Άτομα τρίτης ηλικίας: Άτομα ενεργά ή άτομα σε αδράνεια, έρευνα στα Κ.Α.Π.Η. του δήμου Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Λαζαρίδου, Βασιλική; Μαριδάκη, Μαρία; Μουσικάκη, Βασιλική
    Επιβλέπων καθηγητής: Ουσταμανωλάκη-Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-07-2010
    Το πέρασμα στην Τρίτη Ηλικία είναι για τους περισσότερους ανθρώπους και ένα πέρασμα στο περιθώριο της ζωής. Η αίσθηση ότι παύεις να είσαι ενεργός, χρήσιμος και απαραίτητος για τους άλλους είναι ένα ισχυρό σοκ για αυτούς ...