• Ανάπτυξη λογισμικού ευφυούς αυτόνομου ρομπότ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοντογεωργάκος, Σπυρίδων; Λούτα, Παναγιώτα-Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-04-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση χρήσης του προγράμματος Microsoft Robotics Developer Studio 2008 Express και την παρουσίαση διαφόρων demos λειτουργίας του προγράμματος. Ο σκοπός της παρούσας ...
 • Ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων με το πακέτο εφαρμογής Webots.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκανάς, Γιάννης; Βαρτζής, Τριαντάφυλλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2009
  Το Webots είναι ένα επαγγελματικό πακέτο λογισμικού προσομοίωσης ρομπότ. Προσφέρει ένα γρήγορο περιβάλλον διαμόρφωσης πρωτοτύπων, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει τους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους με ...
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης αλγορίθμων τύπου soft clustering.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρίμπης, Αβραάμ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-06-2010
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση και μελέτη μερικών νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για ομαδοποίηση δεδομένων ανακαλύπτωντας ομοιότητες και παρεμφερεί στοιχεία. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας ...
 • Εκτίμηση θέσης κάμερας για αυτοκινούμενα ρομπότ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δανιηλίδης, Ιωάννης; Μαθιουδάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2010
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενος αξιόπιστου, αποδοτικού και φθηνού (μοναδική απαίτηση υλικού ειναι η κατοχή μια απλής web-camera και ενος υπολογιστή) συστήματος εκτίμησης θέσης της κάμερας ικανό να ...
 • Ελεγχος ρομποτικής πλατφόρμας μέσω κάμερας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κασιώτης, Φίλλιπος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2009
  Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος της κίνησης ενός ρομποτικού οχήματος μέσω της πληροφορίας που αντλούμε από την επεξεργασμένη εικόνα που λαμβάνουμε από μια web camera η οποία είναι παράλληλα και το μοναδικό μας αισθητήριο ...
 • Επεξεργασία βίντεο με το πρόγραμμα Max/MSP/Jitter.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεννάρης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-09-2011
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην δημιουργία ενός προγράμματος μέσω του λογισμικού Max/MSP/Jitter της εταιρίας cycling’74, το οποίο μπορούμε να βρούμε και να αγοράσουμε μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας http://cycling74.com/ ...
 • Καθοδήγηση ενός ρομπότ NXT Lego Mindstorm με χρήση σαρωτή λέιζερ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ματσούκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-12-2009
  Σκοπός της έρευνας είναι να κατασκευαστεί ένας αισθητήρας ο οποίος θα καθοδηγεί ένα ρομπότ (lego mindstorm NXT) σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης και σε πραγματικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας μία κάμερα σε συνδυασμό με ένα ...
 • Χαρτογράφηση χώρου για αυτοκινούμενο ρομπότ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μανιάς, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παλαμάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
  Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνεχεία ακούγονται λέξεις όπως : βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής, αυτοματοποίηση στον βιομηχανικό τομέα, έξυπνο σπίτι και άλλα.. ...