• Διάχυτη μάθηση με το Experience API.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Παπαδοκωστάκη, Κοραλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
  Αναμφίβολα τα σύγχρονα σπουδαία και δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα- το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και οι κινητές συσκευές- επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της εκπαίδευσης. Με την ραγδαία εξάπλωση των ευρυζωνικών ...
 • Ανάπτυξη location – Based εφαρμογής με τεχνολογίες GPS, HTML5 και Android.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σουρελάς, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-03-2015
  Οι κινητές συσκευές έχουν πάψει να αποτελούν μονάδες τις οποίες κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να κάνει ένα τηλεφώνημα, να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτελέσει κάποια εφαρμογή γραφείου. Οι ...
 • Ανάπτυξη location-based εφαρμογής για απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κάντας, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-08
  Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things,IoT) αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας αποτελούν μια ζωτικής σημασίας διάσταση της IoT έννοιας. Η παρούσα πτυχιακή διαπραγματεύεται την ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση μηχανών αναγνώρισης ομιλίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-03-2015
  Η παρούσα πτυχιακή έχει ως σκοπό την σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής που θα κάνει χρήση της αναγνώρισης ομιλίας στη διεπαφή χρήστη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη σε εφαρμογές που κάνουν χρήση την ...
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας και κινητής εφαρμογής για παρακολούθηση σχολικού λεωφορείου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-24
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης σχολικού λεωφορείου με τη χρήση έξυπνων συσκευών. Αποτελείται από δύο εφαρμογές, οι οποίες είναι υλοποιημένες με εντελώς διαφορετικές ...
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός φιλικού προς το διαδίκτυο τηλεφωνικό σύστημα επικοινωνιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Δασκαλάκης, Δημήτριος-Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-01
  Σε αυτήν την διατριβή θα αξιοποιήσουμε την σχετική ωριμότητα τεχνολογιών και βιβλιοθηκών κώδικα όπως αυτές του WebRTC, του JsSIP και Asterisk για να υλοποιήσουμε μια πλατφόρμα αυξημένων επικοινωνιακών δυνατοτήτων. Δώσαμε ...
 • Ανάπτυξη κινητής και διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση Ionic 4.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοσμόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-24
  Για την παρούσα εργασία έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η οποία αφορά σε επιστημονικά συνέδρια και έχει το διττό στόχο να διευκολύνει τόσο τους διοργανωτές των συνεδρίων, όσο και τους ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά στους ...
 • Ανάπτυξη οπτικοακουστικής εφαρμογής σε HTML5 και σύγκριση απόδοσης σε λειτουργικά Android, Firefox OS, Tizen.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοκολάκη, Μαρία Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2014
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής επεξεργασίας οπτικού περιεχομένου (εικόνας) σε 3 διαφορετικές πλατφόρμες για κινητές συσκευές : το πρωτοεμφανιζόμενο λειτουργικό σύστημα Tizen, το ...
 • Δυναμικό σύστημα αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών νέφους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κρασαδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την προτυποποίηση της έννοιας "Έξυπνη Πόλη", όμως παραμένει αμφιλεγόμενη μέχρι σήμερα. Η τελευταία αναφορά από την Διεθνή Τηλεπικοινωνιακή Ένωση, ορίζει την έξυπνη πόλη, μετά από εκτενή ...
 • Έξυπνο σύστημα αυτόματου ποτίσματος με απομακρυσμένο έλεγχο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολουδάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-01-2015
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος που θα "ποτίζει" με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά θα αποφασίζει δυναμικά βάση θερμοκρασίας και υγρασίας, αν θα πρέπει να διακόψει το πότισμα, ή να ...
 • Επαυξημένη πραγματικότητα για πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δραπανιώτης, Ορέστης; Κάβαλος, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-10
  Το Indoor navigation είναι ένας τρόπος πλοήγησης σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “GPS εσωτερικού χώρου”. Χρησιμοποιείται σε “έξυπνες συσκευές” όπως smartphones, tablets κλπ, μέσω μιας λειτουργίας “indoor ...
 • Επίβλεψη, διαχείριση και έλεγχος αμπελώνα εξ’ αποστάσεως με χρήση αισθητήρων σε πλατφόρμα Arduino και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε εφαρμογή Web.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικολακάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-03
  Η καλλιέργεια στην Κρήτη διαθέτει κατάλληλες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες για την καλλιέργεια αρκετών ειδών δένδρων τόσο της εύκρατης όσο και της τροπικής και υποτροπικής ζώνης. Εκτός από την καλλιέργεια της ελιάς, που ...
 • Εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού με απομακρυσμένο έλεγχο μέσω κινητού και διαδικτύου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φραγκιαδάκης, Αδάμ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-20
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία υλοποιείται ένα σύστημα οικιακού αυτοματισμού βασισμένο πάνω στην ανοιχτού πηγαίου κώδικα πλατφόρμα openHAB 2. Για την υλοποίηση του συστήματος αυτού δημιουργήθηκε ένα ασύρματο δίκτυο συσκευών ...
 • Εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κορδαλής, Παρασκευάς; Μπιλίκμπασι, Ρενάτο; Kordalis, Paraskevas
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-18
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας συσκευής που θα ελέγχει τα κλιματιστικά του ΤΕΙ Κρήτης ασύρματα και απομακρυσμένα, ενώ παράλληλα θα παρατηρείτε και η κατανάλωση του εναλλασσόμενου ρεύματος που ...
 • Κατασκευή ρομποτικού οχήματος με δυνατότητα αποφυγής εμποδίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αθανασάκη, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-11-2015
  Κάνοντας μία εισαγωγή στα ρομπότ και σε έννοιες τις ρομποτικής, το παρόν έγγραφο εξετάζει μια λύση χαμηλού κόστους για την δημιουργία ενός κινητού ρομπότ με δυνατότητα αποφυγής εμποδίων. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει επίσης ...
 • Κατασκευή ρομποτικού οχήματος με δυνατότητα προγραμματισμού μέσω του περιβάλλοντος scratch.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρυωτάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-08
  Στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την κατασκευή , την υλοποίηση και τον προγραμματισμό ενός ρομποτικού οχήματος το οποίο είναι βασισμένο στην ανοικτή πλατφόρμα Arduino για την εισαγωγή μαθητών Δημοτικού/Γυμνασίου ...
 • Κινητή εφαρμογή τύπου location-based που θα παρουσιάζει μια διαδρομή σε χάρτη εμπλουτισμένη με στατιστικά και πληροφορίες που θα φορτώνει ο χρήστης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρατσούλας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-16
  Εδώ και κάποια χρόνια η χρήση των smartphones έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα μας. Πλήθος εφαρμογών που τρέχουν στα smartphones δίνουν στους χρήστες τις δυνατότητες να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή σε πολλούς ...
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση ενεργειακής κατανάλωσης για χώρους data center.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Φανταουτσάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-08-24
  Η εργασία αυτή ερευνά τη θερμική απόδοση των κτιρίων με έμφαση στους χώρους των Data Centers. Η H ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι το 44% της συνολικής ενέργειας στην ΕΕ και στις ΗΠΑ καταναλώνεται σε κτίρια, ...
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων νερού σε οικιστικά συγκροτήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κατρινάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Το πρόβλημα της λειψυδρίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε πολλές αστικές πόλεις του κόσμου. Η ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης νερού ανά οικιστικό συγκρότημα θα μπορούσε να μειώσει την ζήτηση του. Στην ...
 • Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού Arduino με RFID

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαλλούρης, Ιωάννης; Παπαχριστοδούλου, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-08
  Στην παρούσα εργασία κατασκευάστηκε ένα σύστημα συναγερμού βασισμένο στην πλατφόρμα του arduino (microcontroller) το οποίο έχει την δυνατότητα εντόπισης κίνησης στον χώρο μέσο υπέρυθρων αισθητήρων, άνοιγμα θύρας μέσο ...