• Επεξεργασία του φυσικού λόγου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δέσης-Λουκάς, Στέφανος; Μωυσίδης, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2015
  Η ιστορία της επεξεργασίας του φυσικού λόγου, εφαρμογές που χρησιμοποιείται, βασικές της έννοιες και ένα παράδειγμα τμηματοποιητή.
 • Κρουστικά κύματα στη δυναμική αερίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαφταρίδης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2015
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία εξετάζουμε τα κρουστικά κύματα μέσα από εξισώσεις της θεωρίας της αεριοδυναμικής καθώς επίσης την θερμική ακτινοβολία και ακτινοβολούμενη θερμική ανταλλαγή σε ένα σώμα.
 • Μετάφραση επιστημονικού άρθρου "Physics of solar cells", από τις αρχές στις νέες θεωρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κορδώνης, Αλέξανδρος; Γιαννόπουλος, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2015
  Η θεωρία της οπής για τα ηλιακά κύτταρα με φυσικούς όρους
 • Φυσική κινητική. Αστάθεια στο πλάσμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κόλιου, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-01-2013
  Θεωρία της αστάθειας στο πλάσμα. Γίνεται μελέτη της αστάθειας με αδύναμη σύζευξη δύο διακλαδώσεων του φάσματος ταλάντωσης αλλά και μελέτη της αστάθειας σε πεπερασμένα συστήματα. Στη συνέχεια μελετάμε τους μονωτές, την ...