• Η επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στις στάσεις και αντιλήψεις των νέων ηληκίας 18-29 ετών για τα θέματα της μετανάστευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Σταφυλάς, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-07-2014
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταδειχθούν τα οφέλη και να αναλυθεί ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων, νέων ατίομων σε θέματα μετανάστευσης, μέσα από την ακόλουθη υπόθεση εργασίας ...
 • Η επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στις στάσεις και αντιλήψεις των ντόπιων του δήμου Καρπενησίου για τα θέματα της μετανάστευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κοκκίνη, Ευαγγελία; Φακίτσα, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-07-2014
  Κοινωνικό κεφάλαιο ορίζεται ένα σύνολο κανόνων, θεσμών και αξιών που παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια κοινωνία τόσο στις αλληλεπιδράσεις των μελών της, όσο και στην κοινωνικό - οικονομική ανάπτυξή της. Αυτό προκύπτει από την ...
 • Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ισάρης, Λουκάς; Τσοντάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  μελέτη αυτή αναφέρεται στον βαθμό ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς και σε όλους εκείνους τους παράγοντες που πιστοποιούν τον βαθμό αυτόν. Σ΄ αυτή την εργασία θα μελετήσουμε τους ακόλουθους ...
 • Οι απόψεις γονέων για την νεανική παραβατικότητα και για τις προσφερόμενες υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Βουτσάς, Κωνσταντίνος; Μητριτσάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-07-2014
  Στο θεωρητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας αρχικά παρουσιάζουμε την ενοιολογική και θεωρητική προσέγγιση του ανήλικου παραβάτη στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ...
 • Οι κοινωνικές ταυτότητες των ξένων μαθητών στην πόλη του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Λαγουδιανάκη, Θεονύμφη
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-03-2016
  Η πτυχιακή εργασία αυτή με θέμα «Οι κοινωνικές ταυτότητες των ξένων μαθητών στην πόλη του Ηρακλείου», περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος όπου αναφέρει σύμφωνα με την βιβλιογραφία τί είναι η ταυτότητα των μεταναστών δεύτερης ...
 • Οι οικονομικές συνθήκες των μεταναστών στην πόλη του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Σταθοράκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2013
  Η μετανάστευση χαρακτηρίζεται από την συνεχή προσπάθεια των ατόμων ως οικονομικών όντων να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Ο μισθός είναι εκείνο το στοιχείο που προσδιορίζει το επίπεδο διαβίωσης, η τάση του ανθρώπου ...
 • Στάσεις και αντιλήψεις των νέων ηλικίας 18-35 ετών του δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη νομιμοποίηση του χασίς στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ιωαννίδου, Μακρίνα; Ναούμ, Κυριακή; Στουπή, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2014
  Τα ναρκωτικά, οι εξαρτησιογόνες ουσίες τα εξαρτημένα άτομα και η αν τιμετώπισή τους είναι στις μέρες μας ένα από τα πιο πολυσύνθετα, πολυδιάστατα και διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο προβλήματα. Πολυσύνθετο, γιατί οι απόψεις ...
 • Σχολικός εκφοβισμός. Πως τον αντιλαμβάνονται και τον αντιμετωπίζουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γρίβας, Νικόλαος; Παλαμούτη, Μάλαμα
  Επιβλέπων καθηγητής: Προκοπάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Σκοπός της μελέτης – έρευνας της παρούσας πτυχιακής είναι να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τον σχολικό εκφοβισμό. Διερευνούμε τη βιωμένη ...