• Διερεύνηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην πόλη του Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Δουδούμη, Βασιλική; Χατζητζάνου, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέττα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2009
  Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «αναπηρία» -επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην σωματική – αισθητηριακή αναπηρία. Θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τις ανάγκες, τα ...
 • Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών του τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γεωργούλης, Εμμανουήλ; Γιαννοπούλου, Αικατερίνη; Καψάλη, Μαρία; Νοταράκης, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέττα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2010
  Σκοπός της μελέτης είναι να εξεταστεί το που και το πως διοχετεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους οι σπουδαστές του τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας σε συνάρτηση με ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που κυμαίνεται από τον τόπο που οι ...
 • Μελέτη για τους λόγους που οδηγούν άτομα τρίτης ηλικίας σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Κηπόπουλου, Γεωργία; Καραγιώργου, Ιωάννα; Μαραβελάκη, Ναυσικά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ράτσικα, Νικολέττα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2010
  Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία προσπαθούμε να ερευνήσουμε τα αίτια και τους λόγους που οδηγούν ένα άτομο τρίτης ηλικίας σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης . Ο εντοπισμός και η μελέτη των λόγων αυτών, ενδεχομενως να οδηγήσει ...