• Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καραβία, Ευγενία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρασούλη, Διαμάντη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-04-2009
  Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός όπου συναλλάσσεται διαρκώς πραγματοποιώντας πράξεις με προμηθευτές ,πελάτες, μετόχους, τρίτους και το ίδιο το Δημόσιο. Όλες οι συναλλαγές της καταγράφονται στα τηρούμενα βιβλία ...