• Ανάλυση λειτουργίας κυκλωμάτων λευκών συσκευών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γιώτη, Σταματία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ριγάκης, Ηρακλής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-03
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η κατανόηση λειτουργίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων καθώς και η σύνδεση τους με τα μηχανικά μέρη των συσκευών αυτών.