• Η συμβολή των νοσηλευτών στον περιορισμό της χρήσης καπνού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Πετρίδης, Ιωάννης; Χλέουα, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-06
  Σκοπός της παρούσας περιγραφικής ανασκοπικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των νοσηλευτών στον περιορισμό της χρήσης του καπνού. Παράλληλα, τίθενται επιμέρους στόχοι όπως η καταγραφή του περιεχόμενου ενός ...
 • Ο εκφοβισμός στον φοιτητικό πληθυσμό–αίτια θυματοποίησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ρούμελη, Βασιλική; Σαπουντζή, Αγγελική; Σούρλα, Ευθυμία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-15
  Ένα άτοµο υφίσταται εκφοβισµό ή bullying όταν εκτίθεται επανειληµµένα και για µακρό χρονικό διάστηµα σε αρνητικές πρακτικές εκ µέρους ενός ή περισσότερων άλλων. Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση ...
 • Προσδοκίες και εμπειρίες ασθενών προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του πόνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βιολάκης, Νεκτάριος; Καραγεωργίου, Νικολέτα; Παπαδάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρουμπελάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-25
  «Ο πόνος είναι η αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία δυσφορίας, η οποία σχετίζεται συνήθως με πραγματική ή επαπειλούμενη ζημία των ιστών ή με ερεθισμό τους» (Sanders, 1985). Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Μελέτη ...