• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ναυτιλία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κωνσταντοπούλου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσνταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-08-2013
    Στην παρούσα Πτυχιακή εργασία με τίτλο Περιβαντολλογικές Επιπτώσεις από τη Ναυτιλία επιχειρήθηκε να αναφερθούν όλοι οι επιβλαβείς τρόποι που επηρεάζει ο κλάδος της Εμπορικής Ναυτιλίας το περιβάλλον. Στο πρώτο Κεφάλαιο ...