• Επεξεργασία υγρών αποβλήτων περιγραφή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ιωαννίνων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λέκκα, Άλκηστις-Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνστάντινος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-10-2013
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί μια περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της πόλης των Ιωαννίνων. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ...
 • Επίδραση υδροθερμικής κατεργασίας στις μηχανικές ιδιότητες του Plexiglass.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολλάνος, Βλάσσης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνστάντινος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2013
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε την επίδραση υδροθερμικής κατεργασίας στις ιδιότητες του plexiglass που παρέγεται και είναι διαθέσιμο στην αγορά υπό μορφή φύλλων μεγάλου πάχους