• Αυτοκίνητο-ρύπανση-καύσιμο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσαπαλιάρης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κώστας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-06-2012
  Γενικά σε αυτή τη πτυχιακή εργασία γίνεται μια λεπτομερή και αναλυτική αναφορά για τα καύσιμα και τις διάφορες μορφές τους είτε συμβατικά είτε ανανεώσιμα,για τις μορφές και τα είδη των ρύπων που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα ...
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων.Περιγραφή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παζεγάκη, Αγάπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κώστας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2012
  Η εργασία ασχολείται γενικά με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Αρχικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων, οι παράμετροι που εκφράζουν την επιβάρυνση των αποβλήτων και οι επιτρεπόμενες τιμές για τη ...