• Νοσηλευτική και υγιεινός τρόπος ζωής: μια ολέθρια σχέση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μπομπολάκη, Δέσποινα; Σταματελοπούλου, Ακριβή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββίδης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η πτυχιακή μας αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τη νοσηλευτική και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα, η δειγματοληψία, όσον αφορά το ...
 • Στάση και συμπεριφορά υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καρίκη, Γεωργία; Κοντογιάννη, Εμμανουέλα; Κουρνιδάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββίδης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η θεωρία εξασφαλίζει επαγγελματική αυτονομία κατευθύνοντας την εκπαίδευση, την άσκηση και την έρευνα στο επάγγελμα. Τα φαινόμενα που μελετά η νοσηλευτική επιστήμη είναι η νοσηλευτική πράξη, ο άνθρωπος, το περιβάλλον και η υγεία.