• Εσωτερικός έλεγχος σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ανδριανού, Ευτυχία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-07
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί διεθνώς πλέον, διαδικασία που επιφέρει πολλαπλά οφέλη και προστιθέμενη αξία σε πάσης φύσεως οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που την εφαρμόζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ...
 • Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-09
  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, η παγκοσμιοποίηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα όξυναν την προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ...
 • Φορολογικά θέματα φυσικών και νομικών προσώπων και φορολογικός έλεγχος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αγγελογιαννάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας του κοινωνικού ιστού αλλά και για την πρόοδο και ευημερία ενός κράτους. Εκτός του ότι είναι ο κεντρικός μηχανισμός εσόδων του κράτους, ...