• Μελέτη τεχνικών παθητικής ή χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για την ψύξη κτιρίων στον Ελλαδικό χώρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μακαρόνα, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαριδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη διαφόρων τεχνικών ψύξης κτιρίων στον Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στο νομό Χανίων. Οι τεχνικές αυτές θα περιλαμβάνουν παθητικής ή χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης συστήματα και ...