• Ανάλυση της επιχείρησης Goody's A.E.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουκούλης, Αλέξανδρος; Παπαδοσηφάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μας Εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική ανάλυση και πολιτική της εταιρίας Goody’s Α.Ε. Η Μητρική Εταιρία του Ομίλου και κάτοχος του εμπορικού σήματος ...
 • Ανώνυμη εταιρεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καπνισάκης, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2010
  Η ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική εταιρεία με νομική προσωπικότητα που ανήκει στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία και συγκεντρώνει όλα τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Το κεφάλαιο της, που ...
 • Βιβλία και στοιχεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κόκκαλης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2012
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, αναφέρουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τις μικρομεσαίες ...
 • Βιβλίο εσόδων εξόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζεδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2013
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο, οι αλλαγές που έχουν πραγατοποιηθεί στο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετήσουε την επιβολή ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ...
 • Βιβλίο εσόδων εξόδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-04-2009
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποπειράται να δώσει μια όσο γίνεται πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων . Το πρώτο μέρος στοχεύει να εισάγει τον αναγνώστη στην νομοθεσία που διέπει την τήρηση του βιβλίου ...
 • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργιακάκη, Στυλιανή; Δούλου, Αικατερίνη; Νικηφοράκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2010
  Οι ραγδαίες εξελίξεις σε τοπικό –περιφερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η απελευθέρωση των αγορών, η τάση των ιδιωτικοποιήσεων, οι νέες κουλτούρες που αναπτύσσονται, η επέκταση, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων, ...
 • Έλεγχος ανώνυμης εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεργιάκη, Γεωργία; Θεργιάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2011
  Η Ελεγκτική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Λογιστικής. Ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην επαλήθευση της ειλικρινείας ...
 • Εργασίες τέλους χρήσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λώλη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2009
  Η πτυχιακή μου αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για να βγάλουμε το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης (κερδη και ζημιές) και εφαρμογή.
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ομπαμονγί, Τζόσεφ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2009
  Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Auditing) είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα, καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την ...
 • Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Στριλιγκά, Ζαχαρένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2009
  Ο θεσμός της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) εισήχθη στην Ελλάδα με τον Νόμο 3190/1955, προκειμένου να υπάρξει ένας τύπος εταιρίας που να προσφέρεται σε μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, για τις οποίες τόσο η μορφή της ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τσαούσογλου, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-04-2009
  Σύμφωνα λοιπόν κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. – Δ.30), των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του προηγούμενου έτους 2008 (χρήση 2008), διαπιστώθηκε ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καμνάκης, Στυλιανός; Λαγουδάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταβερναράκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2010
  Ο φόρος ακολουθεί τον πολίτη σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της δραστηριότητας του. Αποτελεί αναγκαστική συνεισφορά που του έχει επιβληθεί από το κράτος χωρίς προσωπική αντιπαροχή. Η αντιπαροχή έχει γενικότερο σκοπό αφού ...