• Μοριακή ανάλυση του μύκητα Leveillula taurica.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μαρκάκης, Μάριος-Νεκτάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπακάκη, Νατάσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο μύκητας Leveillula taurica ανήκει στην τάξη Erysiphales και στην οικογένεια Erysiphaceae.(9,-12) Στην οικογένεια αυτή ανήκουν οι μύκητες που προκαλούν τις ασθένειες, οι οποίες είναι γνωστές σαν ωίδια. Οι ασθένειες αυτές ...