• Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων σε μεσαίες και μικρές οντότητες μετά την εφαρμογή του Ν.4308/2014. Μελέτη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παγκάλου, Νεκταρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-05
  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και δημοσιεύονται στο τέλος της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου από τη διοίκηση της οντότητας, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο λογιστικό πλαίσιο, με σκοπό την ενημέρωση και ...
 • Εξωτερικός έλεγχος σε ξενοδοχειακές μονάδες σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαμουζέλος, Πανορμίτης; Παπασάββας, Χρυσόστομος-Χρυσοβαλάντης; Φαρμακίδης, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-10-18
  Η παρούσα εργασία φορά το ζήτημα εξωτερικού ελέγχου σε ξενοδοχειακές μονάδες σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει πώς διενεργείται η διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου στις ξενοδοχειακές ...
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις που ανήκουν στη κατηγορία των μεγάλων οντοτήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζερβάκης, Στέφανος; Μητσόπουλος, Ευστάθιος; Τσολάκης, Σταμάτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-07
  Στην συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με τη λογιστική τυποποίηση καθώς και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πως αυτά επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων Επιπλέον θα αναλύσουμε τα ...
 • Λογιστική και φορολογική διαχείριση των ξενοδοχείων μετά την εφαρμογή των ΕΛΠ. Μελέτη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γιωτάκος, Σωκράτης; Μωραΐτης, Συμεών
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-09
  Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε για να μελετηθεί από λογιστικής και φορολογικής άποψης, ένας σπουδαίος κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας μας, ο ξενοδοχειακός κλάδος μετά την ψηφίσει ...
 • Νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 9, 15, 16, 17) .Όλες οι τελευταίες μεταβολές και εξελίξεις. Οι επιδράσεις των στις χρηματ/κές καταστάσεις των κλάδων τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών προϊόντων, καθώς επίσης και στους χρηματ/κούς κλάδους μισθώσεων και ασφαλίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Μαρίνα; Τζαγκαράκη, Φανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-01-07
  Η οικονομική κρίση στάθηκε ως η κύρια αφορμή για την αναθεώρηση και βελτίωση πολλών προτύπων, τα οποία θεωρήθηκαν από πολλούς πως συνέβαλαν στην μεγέθυνση της. Αμέσως ξεκίνησαν οι συζητήσεις για αυτές τις αλλαγές από τις ...
 • Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές νομικών προσώπων σύμφωνα με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανθούλη, Ευαγγελία; Κουρνιδάκη, Βασιλική; Κουτσοβασίλης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-02
  Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν βασική πρακτική εταιριών παγκοσμίως, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (57%) προσδοκούν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συμφωνίες ...
 • Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων σε ΔΛΠ και ΕΛΠ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ψαθάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-08
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε με σκοπό να παρουσιάσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(Ε.Λ.Π). Σκοπός είναι να γίνουν σαφείς ...
 • Φορολογικό πλαίσιο νομικών προσώπων και διαδίκτυο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μπρούτσος, Στέφανος-Αλέξανδρος; Τσαγκαράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ταμπουρατζή, Θάλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-26
  Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που είναι μέλη της κοινωνίας του Internet ανέρχεται σε εκατομμύρια. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικό – οικονομικής κατάστασης, ...