• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον Αγροτουρισμό. Μελέτη περίπτωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κυζιρίδη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-07-2015
  Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται η έννοια του Τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί βάσει της βιβλιογραφίας που μελετήθηκε, όπως επίσης και των πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων που ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και περιβαλλοντικές αναφορές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Προγουλάκη, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015
  Σκοπός- Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των περιβαλλοντικών εκθέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση - Βιβλιογραφική ανασκόπηση προηγούμενων ερευνών και μελετών και η εξαγωγή αποτελεσμάτων. ...
 • Ο πολιτιστικός τουρισμός ως παράγων ανάπτυξης για την περιφέρεια της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καπάκη, Αριάδνη; Χριστοδουλάκη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-06-2015
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η μελέτη της έννοιας του πολιτιστικού τουρισμού και των ωφελειών που προσφέρει για τις περιοχές που τον υιοθετούν. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της έρευνας είναι να ερευνήσει πως ο ...