• Αθλητικός τουρισμός στην Πελοπόννησο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κούσουλας, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2014
  Ο τουρισμός ήταν ανέκαθεν ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας για κάθε χώρα, γιαυτό δώθηκε βάση και στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Έτσι δημιουργήθηκε ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος είναι η δραστηριότητα, οποιοθδήποτε ανθρώπου, ...
 • Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων: Εμπειρική διερεύνηση του κλάδου υψηλής τεχνολογίας (software και hardware) στην Ε.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Πανταγάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία η Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development), αποτελεί βασικό συστατικό πίσω από την τεχνολογική και την οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. ...
 • Διαχείριση οικονομικών κρίσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Στυλιανός, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Για μια επιχείρηση ή για κάποιον διαχειριστή, η εμφάνιση μιας κρίσης και ο χειρισμός της δεν είναι κάτι το ευχάριστο ή το επιθυμητό. Στις περισσότερες επιχειρησιακές και οικονομικές κρίσεις, οι συνέπειες που παρατηρούνται ...
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Αφεντούλη, Ειρήνη-Ευφροσύνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-05
  Στη σύγχρονη πραγματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει μετατραπεί σε έναν παγκόσμιο στίβο στον οποίο παρατηρούνται οι οικονομικές μονάδες στο σύνολο τους να αναγκάζονται να δραστηριοποιηθούν σε αγορές εκτός των ...
 • Εξαγορές, συγχωνεύσεις και κερδοφορία επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Νταουκάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-25
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών και πως αυτές επιδρούν στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση σε 28 άρθρα και έρευνες από ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και πτώχευση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζουράρη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με το οποίο η εταιρική διακυβέρνηση επιδρά και μπορεί να προβλέψει την χρηματοοικονομική πορεία και ευημερία των επιχειρήσεων και συμβάλει στην αποφυγή της οικονομικής δυσπραγίας ή της ...
 • Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαντάς, Κωνσταντίνος; Μυλωνάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-03-2010
  Το θέμα της πτυχιακής μας ασχολείται με τον οικοτουρισμό και συγκεκριμένα με την «Ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Κρήτη». Ο οικοτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη τουσε μία ...
 • Η επίδραση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου στον καθορισμό της αμοιβής του εξωτερικού ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κατσουλάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν η ύπαρξη της επιτροπής ελέγχου και τα χαρακτηριστικά της παραπάνω επιτροπής συνδέονται με τις υψηλότερες αμοιβές του εξωτερικού ελέγχου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ...
 • Η επιτροπή ελέγχου και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η περίπτωση ελληνικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καριωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση τη σχέσης μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου , μέσα από ποιοτικά κριτήρια. Τα χαρακτηριστικά του Δ.Σ. και ...
 • Η κρητική διατροφή ως παράγων ανάπτυξης της περιφέρειας Κρήτης

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκη, Ευαγγελία; Μαυρονύκτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την κρητική διατροφή και ιδιαίτερα το πώς μπορεί αυτή να συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης. Έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί τι ακριβώς είναι η κρητική ...
 • Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην ανάπτυξη του τουρισμού στο Νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπιθάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-29
  Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και διαμορφώνεται ένα νέο προφίλ του σύγχρονου τουρίστα παράλληλα με το σταθερό προφίλ εκείνων που όλο τον χρόνο εξοικονομούν για να ταξιδέψουν σε ένα προορισμό που έχουν διαλέξει.. Το νέο προφίλ ...
 • Θρησκευτικός τουρισμός η περίπτωση της Σαντορίνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καραμολέγκου, Μαρία; Μιχαλακάκου, Σταυρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2009
  Η αλληλεξάρτηση της θρησκείας και του ανθρώπου εφόσον απασχολεί τα γνωστικά επίπεδα του ανθρώπου είναι δυνατόν να ενδιαφέρει και την επιχειρηματική δραστηριότητα που διαμορφώνουν αυτά. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ...
 • Ο αγροτουρισμός στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μπατζακάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2010
  Στην Ευρώπη «αγροτουρισμός» σημαίνει ακριβώς αυτό που περιγράφει ο όρος : διακοπές μέσα στη φύση και φιλοξενία σε μονάδες που διαχειρίζονται αγρότες. Στην Ελλάδα υπάρχουν αγροτουριστικές μονάδες που ξεχωρίζουν και υπηρετούν ...
 • Ο εσωτερικός τουρισμός ως παράγοντας τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπάσιτς, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια απόπειρα καταγραφής και ανάλυσης της έννοιας του εσωτερικού τουρισμού ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης στην Κρήτη. Στο 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες και στοιχεία για τον ...
 • Ο θαλάσσιος τουρισμός και η ανάπτυξη του στην Πάρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσοπάνη-Ινχόφερ, Κυμοθόη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2012
  Ο Τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί μία πολύ σημαντική βιομηχανία, που συνεισφέρει κι αυτή σε μεγάλο ποσοστό του Α.Ε.Π., και επίσης αποτελεί πηγή συναλλάγματος.H εργασία αυτή συντάχθηκε για να αναλύσει τον θαλάσσιο τουρισμό ...
 • Ο θρησκευτικός τουρισμός στον νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Χιωτάκη, Ασπασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-02-2009
  Ο θρησκευτικός τουρισμός έπρεπε ήδη να υπάρχει και στη χώρα μας διότι έχει τόση θρησκευτικότητα, όση δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο, με τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα ονομαστά μοναστήρια σε χώρους που θα επιθυμούσε ο καθένας ...
 • Ο συνεδριακός τουρισμός στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσίγκρου, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
  Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια από τις μορφές τουρισμού με μεγάλη σημασία διεθνώς, διότι προσελκύει επισκέπτες μέσης και ανώτερης εισοδηματικής τάξης και μάλιστα στις εκτός αιχμής περιόδους. Ο χρόνος παραμονής τους στον ...
 • Παραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσακαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Η άνοδος της οικονομικής ανάπτυξης σε νέες αναδυόμενες αγορές αλλάζει δραματικά την καθολική ρύθμιση των διεθνών σχέσεων και τη διανομή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέρος της οικονομικής ...
 • Παρουσίαση διαδρομών ειδικών μορφών τουρισμού για το νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ρεμιδιανάκη, Μιχαηλίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-18
  Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με πλούσιο φυσικό και θαλάσσιο πλούτο - βουνά , θάλασσες και η οποία μπορεί να προτείνει διαφορετικές δραστηριότητες στους τουρίστες. Πιο συγκεκριμένα, το νησί της Κρήτης και ειδικότερα ο νομός ...
 • Προοπτικές ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην ανατολική Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γερωνυμάκης, Εμμανουήλ; Διαμαντή, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-05-2011
  Αυτό που θα μελετήσουμε στην παρούσα εργασία είναι κατά πόσο το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης δηλαδή ο νομός Ηρακλείου και ο νομός Λασιθίου διαθέτουν τις υποδομές ώστε να αναπτύξουν τον αθλητικό τουρισμό. Αφού πρώτα κάναμε ...