• Ο αθλητικός τουρισμός στο νομό Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μυλωνάκη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στο παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται μια έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης ή όχι του Νομού Χανίων όσον αφορά τον Αθλητικό Τουρισμό. Συγκεκριμένα στο Πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον ορισμό του Αθλητικού Τουρισμού ...