• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης απορριμμάτων νομού Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βιτουλαδίτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζής, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-05-2008
  Επιδίωξή στη συγκεκριμένη εργασία είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων της βέλτιστης λειτουργίας του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ενός φύλλου εργασίας Excel που δημιουργήθηκε.
 • Προσομοίωση λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πετρόχειλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία; Τερζής, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-04-2008
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα απλό, ευέλικτο και ευκολονόητο μοντέλο προσομοίωσης σε μια δεξαμενή αερισμού μιας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμμάτων και να δοκιμαστεί ...
 • Προσομοίωση μηχανισμών ρύπανσης και μεταφορά επίμονων οργανικών ρυπαντών στο υδάτινο περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αποστολόπουλος, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζής, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την προσομοίωση της πορείας και της κατάληξης μιας ποσότητας πολυχλωριωμένων διφαινυλίων PCBs μέσα σε ένα περιβαλλοντικό σύστημα λίμνης. Ο σκοπός της έρευνας μας είναι να δούμε ...