• Διερεύνηση ανδρογυνών χαρακτηριστικών και σχέση με την κακοποίηση απο το άλλο φύλο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γαλάτη, Γαρυφαλλιά; Κοσματοπούλου, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαµαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η μελέτη αυτή, πραγματεύεται το φαινόμενο της κακοποίησης ως κοινωνικό πρόβλημα και γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης του με την θεωρία της «Ψυχολογικής Ανδρογυνίας». Ο κύριος σκοπός της είναι: α) να διερευνήσει τα ανδρόγυνα ...
 • Η θεωρία της αυτό-αντικειμενοποίησης επιπτώσεις στην αρνητική διάθεση στη ντροπή για το σώμα στο άγχος για την εμφάνιση

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αγγελάκη, Αγάπη; Κριτσωτάκη, Έφη; Μαράκη, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαµαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-06-2008
  Η παρούσα πτυχιακή αντιπροσωπεύει την προσπάθεια μας να αναφερθούμε και να αναλύσουμε τη θεωρία της Αντικειμενοποίησης (Οbjectification) και τις επιπτώσεις της εντός των πλαισίων της ψυχολογίας και των δύο φύλων στην Ελλάδα. ...
 • Μελέτη ψυχοκοινωνικής μέριμνας στο στρατό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Αρχοντάκη, Στέλλα; Γρηγοράκη, Κυριακή; Δεληγιάννη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαµαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό σκοπό τη παρουσίαση της ψυχοκοινωνικής μέριμνας στα στρατόπεδα, στηριζόμενη σε βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε επισκόπηση ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά το θεσμό αυτό ...
 • Παράγοντες επικινδυνότητας στη σωματική δυσαρέσκεια των εφήβων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γιαννικάκη, Εμμανουέλα; Καλλέργη, Άννα; Μουρατίδου, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαµαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στη μελέτη αυτή γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστούν οι παράγοντες επικινδυνότητας σχετικά με τη σωματική δυσαρέσκεια σ ένα δείγμα αγοριών και κοριτσιών, καθώς και να διερευνηθούν οι διαφορές σε σχέση με το φύλο σε αυτούς ...
 • Το στρες των γυναικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συζυγικές τους σχέσεις;

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Ζουγανέλη, Μαρία; Καλημάνη, Αντιγόνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζαµαλούκα, Γεωργία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στην παρούσα εργασία έχουν περιληφθεί εφτά κεφάλαια στα οποία εξετάζεται το επαγγελματικό stress, η γυναίκα και οι επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις ζευγαριού. Στο Α' κεφάλαιο αναλύεται ο ορισμός του stress, τα είδη ...