• Ανάλυση των τιμών των μετοχών των ελληνικών τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βλαχάκης, Ιωάννης; Γρηγοράκη, Αικατερίνα; Ζούρη, Ρεντόνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-17
  Οι τράπεζες από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν άρχισαν να έχουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων, ενώ παράλληλα η σημασία τους αυξανόταν μαζί με την χρησιμότητά τους. Καθώς αυξανόταν η δύναμή τους ...
 • Απολύσεις προσωπικού και τιμές χρηματιστηρίου. Μελέτη επιχειρήσεων: Nec, Electronics, Toshiba, Volkswagen και Coca-Cola

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Χατζηνικολάου, Αικατερίνη; Κοτέ, Σονέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-09-2015
  Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, είναι η ουσιαστικη συλλογή και εξέταση στοιχείων αναφορικά με την επίδραση των απολύσεων στις επιχειρήσεις και το κατά πόσο οι συγκεκριμένες απολύσεις μπορούν να επιδράσουν την πορεία ...
 • Αποτελεσματικότητα της ελληνικής αγοράς παραγωγών

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αχείλας, Στέφανος; Πάγκαλος, Σπυρίδων; Pagkalos, Spyridon; Παπανδρέου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-11
  Η μελέτη ξεκινάει εξετάζοντας την εισαγωγή στις χρηματαγορές και την παγκοσμιοποίηση των χρηματιστηρίων παραθέτοντας και τους παράγοντες παγκοσμιοποίησης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ...
 • Αποτελεσματικότητα των χρηματιστηρίων: διερεύνηση με δεδομένα υψηλής συχνότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μητάκη, Στυλιανή; Μουντράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Στη παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών και θα επικεντρωθούμε στην ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Συλλέξαμε για τη περίοδο 30 Ιανουαρίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 δεδομένα υψηλής ...
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τόρης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2016
  Η σύσταση ενός χαρτοφυλακίου στοχεύει στην μείωση του συνολικού κινδύνου και την προφύλαξη του κεφαλαίου από μεγάλες μεταβολές στις τιμές ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο υπολογισμός του βέλτιστου χαρτοφυλακίου ...
 • Διδάγματα από τις χρηματοοικονομικές κρίσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετρόπουλος, Ιωάννης; Ταβερναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-20
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αναλύει διάφορες χρηματοοικονομικές κρίσεις που συνέβησαν ανά τους καιρούς σε διάφορα μέρη και χώρες του κόσμου. Διαβάζοντας την συγκεκριμένη εργασία δεν θα αργήσετε να διαπιστώσετε ότι ...
 • Εκτίμηση ισχύος του υποδείγματος CAPM σε τραπεζικές μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαμφρέδας, Αντώνιος; Ράπτη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-15
  Η εργασία που θα σας παρουσιάσουμε έχει σκοπό να αποτιμήσουμε το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M , Capital Asset Pricing Model) καθώς και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του από την περίοδο ...
 • Η επίδραση των τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών στις τιμές των μετοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπουζάκη, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2015
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση, που έχει η ανακοίνωση της απόφασης για πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς, στην απόδοση των τραπεζικών μετοχών των τεσσάρων συστημικών ελληνικών ...
 • Η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου 1997-2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λέντα, Μαρία; Φουντουλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-11
  Η εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ή αλλιώς Χ.Α. εδρεύει στην πόλη της Αθήνας και επήλθε έπειτα από συγχώνευση, που περιλάμβανε τις ανώνυμες εταιρείες Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. και Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών ...
 • Η σχέση της αγοράς ακινήτων με τη χρηματιστηριακή αγορά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαμβούνης, Ιωάννης; Πρινάρης, Στυλιανός; Ρουσάκης, Σταμάτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-07
  Η χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2007 με επίκεντρο την αγορά ακινήτων και τα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης (subprimemortgages), γρήγορα επεκτάθηκε και απέκτησε διεθνείς διαστάσεις. Τότε αποκαλύφθηκαν ...
 • Η σχέση τιμών διεθνών χρηματιστηρίων πριν και μετά την χρηματιστηριακή κρίση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζόνια, Φιλία; Πετσαλάκη, Ερμιόνη-Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-22
  Η αλληλεξάρτηση των διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών έχει κατά καιρούς προσελκύσει την προσοχή πολλών ερευνητών. Οι μικρότερες οικονομίες, οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες αγορές είναι περισσότερο ασταθείς με μικρότερη ρευστότητα ...
 • Η χρηματιστηριακή κρίση του 2008 και τα διεθνή χρηματιστήρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κασωτάκη, Άννα; Πάγκαλη, Μαρία-Αλεξάνδρα; Παντελαίου, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-14
  Σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί και η χρηματιστηριακή αγορά. Πολλές φορές η οικονομική ποιότητα μιας χώρας αντικατοπτρίζει και την κοινωνική ...
 • Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η επίδραση της στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουτάνη, Μαρία; Φούντου, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-27
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσουμε πως η οικονομική κρίση επηρέασε την Αμερική, αρχικά από το κραχ του 1929 και έπειτα από την κρίση του 2008 με την τιτλοποίηση από τις τράπεζες των ΗΠΑ για αύξηση των κερδών και ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις τιμές των εμπορευμάτων από το: 2000-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεβυζάκης, Γεώργιος; Κουδουμάς, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-04
  Τα τελευταία χρόνια οι συναλλαγές των βασικών εμπορευμάτων (Commodities) έχουν μπεί για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο λόγω της αύξησης των αναγκών για τα εμπορεύματα αυτά αλλά και για λόγους κερδοσκοπίας. Στην εργασία ...
 • Μέτρηση χρηματοοικονομικού κινδύνου με υποδείγματα var (αξία σε κίνδυνο) : Η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετράκης, Γεώργιος; Πηρουνάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-11-2015
  Περιληπτικά η εργασία αποδίδεται σε έξη (6) κεφάλαια περιλαμβανομένης και της εισαγωγής, μέσα στα οποία αναφέρεται στον κίνδυνο και ειδικότερα δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Αναλύονται οι διάφορες, οι πιο ...
 • Οι 4 πτωχεύσεις της Ελλάδος, αιτίες, κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα και πως φτάσαμε στο σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πρωτοπαπάς, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος; Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2014
  Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να καταγράψει τις τέσσερις πτωχεύσεις της Ελλάδος από το 1821 έως σήμερα, τις αιτίες που τις προκάλεσαν, τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα τις κάθε περιόδου και πως φτάσαμε στο σήμερα. ...
 • Ολυμπιακοί αγώνες του Λονδίνου και διεθνή χρηματιστήρια

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βανδουλάκη, Αργυρώ; Διαμαντόγλου, Στέργος; Ορφανού, Μαρία; Παποριδάκης, Βασίλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-03-23
  Η παρούσα εργασία εξετάζει το γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και τον αντίκτυπο του στα διεθνή χρηματιστήρια. Το πρώτο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην συμβολή του Μάρκετινγκ και των Δημοσίων σχέσεων στα ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά ενός επενδυτή σε μια συναλλαγματική επένδυση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σκανδαλάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2015
  Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει , τα υπάρχοντα μοντέλα συμπεριφοράς του επενδυτή, και να δείξει τη σημασία τους για κάθε επένδυση. Επίσης στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι προτιμήσεις των επενδυτών όπως αυτές ...
 • Πολιτικές εκλογές και Χρηματιστήριο Αθηνών: 1990-2015.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ενεϊντι, Λαλόσι; Σωτηροπούλου, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Στην παρούσα πτυχιακή, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο οι χρηματιστηριακοί δείκτες προεξόφλησαν την πορεία των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, από το 1990 έως το 2015. Η εργασία χωρίζεται σε εννιά κεφάλαια. Στο πρώτο ...
 • Σεισμοί και χρηματιστήρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αγγελοπούλου, Ουρανία; Ρήγας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-27
  Στην παρούσα εργασία, αναλύουμε τον αντίκτυπο των 24 μεγαλύτερων σεισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τις αποδόσεις των συνολικών χρηματιστηριακών δεικτών ...