• Αναερόβια χώνευση γλυκερίνης (απόβλητο της παραγωγής βιοντίζελ).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τσελεπιδάκης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-11-2008
  Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης η οποία λαμβάνει χώρα και στη φύση μπορεί να προσδιοριστεί ως η βιολογική διεργασία κατά την οποία οργανικό υλικό, απουσία οξυγόνου, μετατρέπεται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα H ...
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων με συνδυασμό διαφόρων μη συμβατικών τεχνολογιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ανδρουλάκης, Ελευθέριος; Κούτουλας, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-09-2008
  Η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη διάθεση τους σε διάφορους αποδέκτες. Με τον ορό λύματα αναφερόμαστε είτε στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) ...
 • Επεξεργασία υγρών αποβλήτων με μικροάλγη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καλογιαννάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-10-2010
  Η πτυχιακή μου εργασία αφορούσε την «Επεξεργασία Αποβλήτων με Μικροάλγη» και στηρίχθηκε στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Στερεών και Υγρών Αποβλήτων του ΤΕΙ Κρήτης. Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος ...
 • Παραγωγή βιοκαυσίμων από χαρούπια με αναερόβια επεξεργασία δύο φάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2009
  Η πτυχιακή μου εργασία αναφέρεται στη μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης των χαρουπιών ως τροφοδοσία στους αναερόβιους αντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίων, μελέτη παραμέτρων και συζήτηση αποτελεσμάτων.
 • Παραγωγή βιοϋδρογόνου και βιοαερίου με αναερόβια χώνευση αστικής ιλύος και γλυκερίνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουράτορα, Μαριάννα; Σφενδουράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2009
  Στην πτυχιακή μας εργασία πήραμε λάσπη απο τον βιολογικό καθαρισμό την τοποθετήσαμε σε αντιδραστήρες και μέσω της χώνευσης συγκρίναμε πιο αέριο παράγεται περισσότερο (βιο-υδρογόνο, βιο-μεθάνιο) πριν και μετά την προσθήκη ...
 • Παραγωγή βιουδρογόνου από γλυκερίνη σε συνδυασμό με άλλα οργανικά υπολείμματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γιατροπούλη, Άννα; Μαθιουδάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2009
  Υδρογόνο, το όνομα του στοιχείου αυτού δόθηκε από το Γάλλο χημικό Antoine Lavoisier και προέρχεται από τις λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας «ύδωρ» και «γένομαι». Αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό στοιχείο, για πρώτη φορά, από ...
 • Προσδιορισμός του βιοχημικού μεθανογόνου δυναμικού της γλυκερίνης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κώνσταντος, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
  Τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα δείχνει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στις εναλλακτικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία έχει ήδη επιβάλει από το Μάρτιο του 2003 την εκτεταμένη χρήση των βιοκαυσίμων ...