• Εκπόνηση του προνοιακού χάρτη της πόλης του Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αντώνου, Μαρία; Καραγκιζούδη, Μάρθα
    Επιβλέπων καθηγητής: Φουστανάκη–Ψαρολογάκη, Ιωάννα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών, βασικός άξονας κάθε συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, αποτελεί στη χώρα μας ένα παραμελημένο πεδίο έρευνας και μελέτης . Παρά την ιδιαίτερα αυξημένη σημασία των μηχανισμών παροχής κοινωνικών ...