• Κοστολόγηση υπηρεσιών νοσηλευτικών μονάδων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Περγούρα, Ζωή; Σαμιώτη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-05-2008
  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα κοστολόγησης των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας µας. Πρόκειται για μια έρευνά που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό ...
 • Πολιτική τραπεζικών χορηγήσεων (χρηματοδοτήσεων).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταρράς, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2008
  Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, η διεθνοποίηση των αγορών και η αλματώδης βελτίωση, της πληροφορικής έχουν αν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον τραπεζικό χώρο. Νέα προϊόντα ...
 • Σχέση κόστους παραγωγής και κόστους μισθοδοσίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αρκαλάκης, Νικήτας
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στις μέρες μας κυριαρχεί ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων μια και η περισσότερες από αυτές λειτουργούν σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές. Σαν αποτέλεσμα αυτού είναι προσπάθεια να μειώσουν το κόστος του προϊόντος τους ώστε να ...
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαριουδάκη, Ιωάννα; Ηλιάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χαριτάκη, Χαρίκλεια
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-11-2008
  Λόγω της συνεχούς τροποποίησης της φορολογικής νομοθεσίας, το Φορολογικό Δίκαιο καθίσταται επιστημονικός κλάδος δυσχερούς προσπελάσεως. Αν αυτό ισχύει για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ισχύει κατά μείζονα λόγο, για τη ...