• Ενισχυτής ήχου τάξης D με SPWM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαμπίρης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2009
  Πρόκειται για την κατασκευή ενός ενισχυτή ήχου με ειδικά χαρακτηριστικά με την τεχνολογία πολυεπίπεδης ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών.
 • Επικοινωνία μέσω ZIGBEE.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαθεοδώρου, Τηλέμαχος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2009
  To ZIGBEE είναι ένα νέο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας για το σχηματισμό προσωπικών δικτύων (WPANs). Η πτυχιακή πραγματεύεται τη μελέτη του πρωτοκόλλου καθώς και την κατασκευή ενός κυκλώματος που δουλεύει βάσει αυτού.
 • Μελέτη και κατασκευή συσκευής για τη μέτρηση του PH και της αγωγιμότητας στο έδαφος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ράδης, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-25
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και κατασκευή μιας νέας συσκευής που θα μπορεί να μετρήσει το PH και την αγωγιμότητα του εδάφους.
 • Μελέτη σχεδίαση και υλοποίηση αυτοματισμού ελεγχόμενα από το διαδίκτυο για απομακρυσμένη επίβλεψη χώρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αποστολόπουλος, Δημήτρης; Γιαννακοπούλου, Αννά-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-12-2014
  Μελέτη και σχεδίαση συστήματος με τον επεξεργαστή 89C450 με σκοπό τον έλεγχο απομακρυσμένου χώρου μέσω διαδικτύου.
 • Μετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο 220 volt/50Hz.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βοζικάκης, Στέλιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε έναν αναστροφέα που αλλάζει στην τάση εναλλασσόμενου ρεύματος με τις σύγχρονες και λειτουργικές τεχνολογίες. O μετατροπέας χρησιμοποιεί SPWM χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις. Χρησιμοποιούμε ...
 • Σύστημα διαχείρισης μπαταριών για χρήση σε οχήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βωνιάτης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ενός συστήματος διαχείρισης μπαταριών για χρήση σε ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα. Το σύστημα θα φορτίζει και θα υπολογίζει την κατάσταση φόρτισης (state of charge) και την ...
 • Σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φραγκής, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ένα γενικά αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών προτείνεται από αυτή τη διπλωματική εργασία το οποίο είναι βασισμένο στην παρατήρηση της τάσης κάθε συσσωρευτή. Το βασικό πλεονέκτημα του προτεινόμενου συστήματος σε ...
 • Σύστημα μέτρησης συστοιχίας μπαταριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βλάχος, Αντώνιος; Σταυρουλάκης, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουασιάζεται ένα σύστημα μέτρησης συστοιχίας μπαταριών. Το σύστημα αυτό έχει ως σκοπό να συλλέγει τις τιμές τάσης και ρεύματος από μία συστοιχία μπαταριών, να τις επεξεργάζεται και τέλος να τις ...
 • Συσκευή ανίχνευσης της θέσης του ήλιου με κίνηση σε δύο άξονες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ναθαναηλίδης, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός συστήματος οδήγησης βηματικών κινητήρων το οποίο θα προσανατολίζει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ σε θέση κάθετη στις ακτίνες του ήλιου καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση μονάδας ελέγχου μη-επανδρωμένου εναέριου οχήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βασιλείου, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-04-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια σχεδίασης και κατασκευής μονάδας ελέγχου ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος.
 • Το βηρύλλιο και οι τεχνολογικές εφαρμογές του, τοξικότητα και μέτρα προστασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πρωτοπαπαδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-23
  Το βηρύλλιο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές , θα δούμε τις εφαρμογές του, καθώς και πόσο τοξικό είναι και τα μέτρα προστασίας του.
 • Τριφασικός αντιστροφέας στηριγμένος στον μικροελεγκτή TMS320F28027 για έλεγχο μοτέρ PMSM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζηδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-09-2014
  Τα τελευταία χρόνια η χρήση κινητήρων χωρίς ψύχτρες παρουσιάζει αύξηση, με κύριες εφαρμογές τα συστήματα παροχής αέρα και τα ηλεκτρικά οχήματα, αυξάνοντας την απόδοση και το χρόνο λειτουργίας χωρίς συντήρηση. Στην συγκεκριμένη ...
 • Υβριδικά συστήματα αυτοκινήτων: οδήγηση ηλεκτρικών κινητήρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κάττος, Αντρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-09-2010
  Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην υβριδική τεχνολογία και τρόπους παραγωγής ενέργειας στα υβριδικά οχήματα. Επίσης αναλύει τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών κινητήρων και επιλογή του καταλληλότερου για χρήση σε υβριδικά ...
 • Ψηφιακό κύκλωμα χρονοκαθυστερήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χουτουρίδης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2008
  Στις μέρες μας η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαία. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η εξέλιξη της επιστήμης. Τα ερευνητικά προγράμματα, που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο, αυξάνονται. Ένα μεγάλο ερευνητικό ...