• Ηλεκτρονική τραπεζική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσαμπεκίδου, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-07-2012
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) τόσο σε επίπεδο περιγραφής των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει, όσο και σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών από τις Ελληνικές ...
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λάριος, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2011
  Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξης του [Hoque, 1999]. Βασικός μοχλός ήταν οι τεχνολογικές εξελίξεις, με σημαντική καινοτομία την ...
 • Μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Αγγελή, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-10-2013
  Τα μοντέλα του ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν ένα συνεχώς εξελισσόμενο τμήμα του διεθνούς επιχειρείν. Τα μοντέλα αυτά έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από την πανεπιστημιακή κοινότητας, την τελευταία δεκαετία, στη ...
 • Πληροφοριακά συστήματα σύγχρονων επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σπάρταλης, Μόσχος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-03-2014
  Στο πρόσφατο παρελθόν, παραδοσιακά, οι συντελεστές παραγωγής περιελάμβαναν το κεφάλαιο, τη γη και το ανθρώπινο δυναμικό. Πρόσφατα, στους συντελεστές παραγωγής έχει προστεθεί και η πληροφορία. Χωρίς έγκυρη και έγκαιρη ...