• Χρηματοοικονομική ανάλυση δύο εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πλατάκης, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρονάκης, Γιάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-08-2012
  Η παρούσα εργασίας επικεντρώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο εκδόσεων. Ο σκοπός της εκπόνησης της ...