• Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λαγογιάννη, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρυσαφοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2012
  Στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα, αναφορικά με την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και με την εφαρμογή της στον επιχειρηματικό τομέα. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στις ...
 • Αξιολόγηση της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σιδηρά, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρυσαφοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-08-2012
  Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα είναι μια νέα αναδυόμενη εναλλακτική μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία στοχεύει στην ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η δημιουργία της ...
 • Περιβάλλον τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βέρρα, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Χρυσαφοπούλου, Ελένη; Ψιμάρνη-Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-08-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση του τουρισμού ως ένα φαινόμενο που λαμβάνει μέρος στην χώρα μας σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Συγκεκριμένα αυτά που αναλύονται παρακάτω αφορούν τις μορφές του τουρισμού ...