• Διαδικτυακή εφαρμογή γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε RIA περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μουχαμετάι, Ερλίντ
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη Rich Internet Applications με GWT. Μέσα από την βιβλιογραφική μελέτη αναζητούνται τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 που μπορούν να αποτυπωθούν σε μία τέτοια εφαρμογής με την χρήση ...
 • Σύστημα καταγραφής και παρουσίασης καιρικών μετρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοντάκης, Μάνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2012
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συλλογή και η οπτικοποίηση των καιρικών δεδομένων. Η διαδικασία της συλλογής έχεις υλοποιηθεί πάνω στον μικροελεγκτή Arduino ο οποίος έχει προγραμματιστεί με C++ και ένα σύνολο από ...