• Μελέτη εναλλακτικών τρόπων αλληλεπίδρασης σε φορητές συσκευές (PDA).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Στεφανάκης, Δημήτρης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-09-2009
    Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε φορητές συσκευές μικρού μεγέθους (όχι φορητούς υπολογιστές) και θα γίνει μία προσπάθεια μελέτης για τους σύγχρονους τρόπους αλληλεπίδρασης σε φορητή συσκευή. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η ...