• Πληθυσμιακή διακύμανση επιζήμιων λεπιδόπτερων της οικογένειας Tortricidae στην περιοχή Λιβάδι Κρουσώνα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
    Συγγραφείς: Παπάζογλου, Ελένη Αγάπη
    Επιβλέπων καθηγητής: Αλλυσανδράκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-08-2014
    Η παρούσα πτυχιακή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Κρουσώνα στο Λιβάδι σε χρονικό διάστημα επτά μηνών. Το Λιβάδι βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη σε υψόμετρο 900 μέτρα η εκτασή του είναι 1300 στρέμματα, οι ...