• Φτώχεια και συσσίτια στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ντηβαρτζή, Αγγελική; Φιλιππάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρεαδάτου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-07-2014
    Η παρούσα έρευνα διερευνά την ύπαρξη των φορέων παροχής συσσιτίων στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης και τις ανάγκες που αυτά καλύπτουν. Επίσης μελετά το νομικό χαρακτήρα και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. Δίνεται ...