• Εκπαίδευση για το περιβάλλον και η συμβολή της στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής στάσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τζαμπερή, Νατάσα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνίου, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-06-2010
  Το περιβάλλον έχει αναδειχθεί σε έννοια κλειδί για τον άνθρωπο σήμερα λόγω της καθοριστικής σημασίας που έχει για την επιβίωσή του, καθώς ταυτίζεται με την έννοια του προβλήματος, σε επίπεδο οικολογικό, κοινωνικό και ...
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), ΠΣΕ Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων
  Συγγραφείς: Καλιοντζάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνίου, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην καταγραφή των αντιλήψεων απόψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου σχετικά με παράγοντες και συνθήκες που θα έδειχναν την τάση ευαισθητοποίησης τους για ...
 • Στάσεις και αντιλήψεις των σπουδαστών τεχνολογίας γεωπονίας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Νομικός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνίου, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-05-2008
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μοιράσαμε 260 ερωτηματολόγια για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα στους σπουδαστές τεχνολογίας γεωπονίας. Στο στατιστικό μας δείγμα τα 134 άτομα είναι γυναίκες και τα 124 άνδρες. Η διανομή των ...
 • Φυτοδιακόσμηση και σύγχρονη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κωστάρη, Ευανθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνίου, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-10-2010
  Η παρόρμηση να φέρουμε τη φύση στο σπίτι μας είναι σχεδόν παγκόσμιο φαινόμενο. Σίγουρα όμως τα φυτά εσωτερικού χώρου, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την διακόσμηση κάποιου χώρου, όπως χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία. ...