• Διατροφικές συνήθειες παιδιών Ε’ και ΣΤ’ τάξεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αστική και ημιαστική περιοχή.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Νοικοκύρη, Ευπραξία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπορμπουδάκη, Λένα; Παπαδάκη, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
    Οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό κατά την παιδική ηλικία, συμβάλοντας στην καλή υγεία του ατόμου καθόλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται από ...