• H τηλεϊατρική στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Ζερβάκη, Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η Τηλεϊατρική σαν ορισμός είναι η άσκηση και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση, με τη χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Τα δεδομένα τα οποία μεταφέρονται σε τηλεϊατρικές εφαρμογές συνήθως είναι: - ...
 • Ανάλυση και κατασκευή διακοπτικού μετατροπέα forward με την τεχνική resonant reset.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κολλάρος, Ματθαίος Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
  Στη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία έγινε µία προσπάθεια να αναλυθούν περισσότερα από ένα θέµατα(ανάλυση ενός διακοπτικούDC-DC µετατροπέα, χρήση ενός spice προγράµµατος για την προσοµοίωση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κυκλωµάτων ...
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά με το P-SPICE.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρλίτσης, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-01-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα εκτελέσουμε τις πειραματικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται στα εργαστηριακά μαθήματα Ηλεκτρονικά Ι & Ηλεκτρονικά ΙΙ κάνοντας χρήση του προγράμματος προσομοιώσεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ...
 • Δημιουργία εικονικού εργαστηρίου στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα των σχετικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενιαίου και επαγγελματικού λυκείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριακόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-02-2011
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσουμε τη δημιουργία εικονικού εργαστηρίου στα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά συστήματα, των σχετικών θεωρητικών μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενιαίου και επαγγελματικού ...
 • Ηλεκτρονικό σύστημα δημιουργίας διακοπών στην τροφοδοσία ηλεκτρικών λαμπτήρων υψηλής πίεσης (HID Lamps).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ολτιάνος, Μαρίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-05-2012
  Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης (HID). Το θέμα αφορά στην δημιουργία τεχνητών διακοπών στην τροφοδοσία αυτών των λαμπτήρων με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση και μελέτη των στοιχείων που ...
 • Λήψη δεδομένων φασματογράφου υψηλής διακριτικής ικανότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Ανδριανάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-06
  Η παρούσα εργασία, με τίτλο Λήψη δεδομένων φασματογράφου υψηλής διακριτικής ικανότητας έχει ως αντικείμενο μελέτης της την φασματοσκοπική ανάλυση και τις δυνατότητες εξέλιξής της. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη έγκειται στη ...
 • Μελέτη εγκατάστασης δικτύου υπολογιστών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φιλίππου, Δημήτρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2009
  Σήμερα την ανάγκη για μια ενοποιημένη λύση καλύπτει η κυριαρχία των Τοπικών Δικτύων (LANs). Η δικτύωση των υπολογιστικών συστημάτων μιας εταιρίας παρέχει την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας και εκμετάλλευσης των διαθέσιμων ...
 • Μελέτη και πραγμάτωση τοπολογίας δυο τοπικών δικτύων (lan) σε απομακρυσμένα κτήρια και μεταξύ τους σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (vpn) χρησιμοποιώντας το router 1841 της cisco.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σπανός, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2012
  Η κεντρική ιδέα της πτυχιακής εργασίας έχει ως εξής:Μια εταιρεία ονόματι ΗΛΕΚ Α.Ε η οποία προμηθεύει με ηλεκτρολογικό υλικό ηλεκτρολογικά καταστήματα αγόρασε δύο κτίρια, ένα στην Αθήνα (κυρίως κτίριο) και ένα στο Ηράκλειο ...
 • Μελέτη φωτισμού με το λογισμικό Calculux.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λασιθιωτάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2015
  Η ποιότητα του φωτισμού επιδρά άμεσα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, κινούμαστε, αισθανόμαστε και γενικότερα τον τρόπου που ζούμε και εργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη για το σαφή και λεπτομερή ...
 • Μελέτη φωτισμού με το πρόγραμμα calculux.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπαϊωάννου, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-29
  Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο περιβάλλοντα χώρο δεν είναι δύσκολο να αναληφθεί ο καθένας την επίδραση των ανθρώπινων ενεργειών στην καθημερινότητά μας. Ένα από τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρώπινου νου είναι ...
 • Οικονομικός φωτισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρούλης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Δρακάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-05-2010
  Το φως αποτελεί το βασικό παράγοντα στην ζωή μας. Ο άνθρωπος, καθώς χρειαζόταν φως για να δράσει κατά την διάρκεια των αιώνων, είχε προσαρμόσει τις δραστηριότητές του στον ημερήσιο εικοσιτετράωρο κύκλο φωτός- σκότους. Η ...