• Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νικολόπουλος, Σωτήριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-23
    Γενικά ο αυτοματισμός ως έννοια είναι η εύρεση ενός αλγόριθμου για την επίλυση ενός προβλήματος ή η κατασκευή ενός αυτονόμου μηχανισμού που εκτελεί αυτόν τον αλγόριθμο για κάποια είσοδο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι οι ...