• Μελέτη εδαφικής πανίδας με παγίδες παρεμβολής κάτω απο τρία δενδρώδη φυτικά είδη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κονιωτάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Kολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-03-2015
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της εδαφόβιας μεσοπανίδας, καθώς και η σύγκρισή τους, ως προς την αφθονία και την ποικιλότητα των οργανισμών. Οι μετρήσεις έγιναν σε έδαφος κάτω από τραχεία πεύκη (Pinus brutia), ...