• Η θερμοκηπιακή βιολογική καλλιέργεια της πιπεριάς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Βοσκάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης, στο οποίο εφαρμόζονται καλλιεργητικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, ελαττώνονται οι εξωτερικές εισροές που αφορούν στα αγροχημικά και ...
 • Τρόποι αντιμετώπισης της βερτισιλλίωσης των κηπευτικών καλλιεργειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Αρώνη, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιγοξυγκάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008