• Κατασκευή και εμπλουτισμός ιστοχώρου για δημοτικά σχολεία στο νομό Ηρακλείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζέρβα, Βασιλεία
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-12-2015
    Η συγκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας δημοτικού σχολείου του Ηρακλείου, έναν σύγχρονο τρόπο να πάρεις πληροφορίες για το συγκεκριμένο σχολείο. Στις επόμενες σελίδες περιγράφεται ...