• Ηλεκτρονικό περιοδικό με θέμα την μηχανοκίνηση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Νταλάκας, Γεώργιος; Παπαθεοδώρου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταμιωλάκης, Γεώργιος; Ζαχαράκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-11-2009
    Η προτεινόμενη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιοδικού με θέμα τη Μηχανοκίνηση. Το περιοδικό θα περιλαμβάνει άρθρα δοκιμών νέων μοντέλων με πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και ...