• Προστασία από κλοπή προσωπικών στοιχείων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βαγγελάτου, Παρασκευή
    Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-03-2011
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην κλοπή προσωπικών δεδομένων καθώς και στην προστασία αυτών, όχι μόνο, στον πραγματικό κόσμο αλλά και στο "ιαδίκτυο. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι, όσα πλεονεκτήματα και ...