• Η εξέλιξη του τουρισμού από τις ανατολικές χώρες στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαγαλάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2012
  Το θέμα της εργασίας είναι οι αυξητικές τάσεις του εισερχόμενου τουρισμού από τις ανατολικές χώρες προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς την Κρήτη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εισερχόμενο τουρισμό από τη Ρωσία και οι ...