• Αξιολόγηση των ικανοτήτων μελέτης και εξετάσεων των φοιτητών νοσηλευτικής.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κολοβός, Σταύρος; Λαγιώτη, Χρυσούλα; Νύχας, Χαράλαμπος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κριτσωτάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-10-2010
    Στην παρούσα έρευνα καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθεί από θεωρητική και ερευνητική σκοπιά η αξιολόγηση του άγχους μελέτης και εξέτασης φοιτητών νοσηλευτικής με ποσοτικές μεταβλητές. Το άγχος είναι αναπόσπαστο συστατικό ...