• Ανάλυση σημάτων με την βοήθεια μαθηματικών εργαλείων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πρωτοψάλτης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2013
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει μια σύνοψη και εισαγωγή στην “Μελέτη των μαθηματικών εργαλείων για την ανίχνευση σήματος”. Αυτά τα μαθηματικά εργαλεία είναι χρήσιμα καθώς η αναγνώριση σήματος συχνά απαιτεί περίπλοκους ...