• Διατροφική Συμβουλευτική Παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Νικολόπουλος, Δημήτριος; Ράμμος, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-03-2013
    Στόχος: Η επίδραση της Συμβουλευτικής Διατροφικής Παρέμβασης για την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής, σε παιδιά 8-12 ετών , η ανάλυση της προσωπικότητάς τους και εκτίμηση του κατά πόσο ...