• Εκτίμηση ισχύος του υποδείγματος CAPM σε τραπεζικές μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μαμφρέδας, Αντώνιος; Ράπτη, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-15
    Η εργασία που θα σας παρουσιάσουμε έχει σκοπό να αποτιμήσουμε το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (C.A.P.M , Capital Asset Pricing Model) καθώς και να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα του από την περίοδο ...