• Χειρουργικές παθήσεις της καρδιάς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Καλώστου, Χριστίνα; Ράπτης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Από το κυνήγι της απόλυτης γνώσης δεν θα μπορούσε βέβαια, να απουσιάζει η ιατρική επιστήμη, η οποία έχει προχωρήσει με γοργά βήματα και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ειδικότητες που στηρίζονται στην τεχνολογική ανάπτυξη, όπως ...